Realisaties

Jaarverslag 2022

 

In 2022 gingen onze vrijwilligersreizen opnieuw naar landen buiten Europa.  Onze vrijwilligers vertrokken opnieuw naar Gambia, IJsland, Nepal, Senegal en Zuid-Afrika. De plannen konden zonder veel invloed van de coronapandemie doorgaan. Steeds meer projecten en jongeren kunnen terug aan de slag!

Van de 110 geplande vrijwilligersreizen konden er 90 reizen doorgaan in 23 verschillende landen naar 70 projecten. In totaal gingen er 623 vrijwilligers aan de slag bij een project.

Er gaan niet alleen meer vrijwilligersreizen door maar de vrijwilligers blijven enthousiast! De vrijwilligers gaven hun vrijwilligersreis in 2022 een gemiddelde tevredenheidsscore van 9/10.

Dit jaar lanceerden we voor het eerst onze vrijwilligersreizen voor 18 tot 25-jarigen. Het nieuwe aanbod was populair: 4 van de 5 reizen waren volzet. Daarom verdubbelen we in 2023 het aanbod!

In 2022 werden 41 preparees georganiseerd. Dankzij de versoepelingen kon iedereen elkaar al leren kennen op de preparees. Het grootste deel ging terug op locatie door maar er waren ook enkele online. 98,6% van de personen die een evaluatie invulden vonden de preparees een goede voorbereiding op hun vrijwilligersreis. Er werden ook 48 nieuwe begeleiders opgeleid.

Jaarverslag Sociale Media (1)

De workshops die Bouworde organiseert, zoals kookworkshops, workshops houtbewerking en cultuuravonden, waren populair. Er werden 28 workshops gepland waarvan er 24 doorgingen. Daarvan vonden er 6 workshops plaats op een school.

Bouworde zette in 2022 het engagement voor duurzaamheid verder. Er gingen 278 vrijwilligers naar 36 ecologische projecten. De vrijwilligers die met het vliegtuig reisden, verminderden met de co2 taks, die € 2535 opbracht, de impact van hun ecologische voetafdruk.

Tot slot werden er 4 Europese projecten en 9 projecten in België bezocht en beoordeeld.

De workshops die Bouworde organiseert, zoals kookworkshops, workshops houtbewerking en cultuuravonden, waren populair. Er werden 28 workshops gepland waarvan er 24 doorgingen. Daarvan vonden er 6 workshops plaats op een school.

Bouworde zette in 2022 het engagement voor duurzaamheid verder. Er gingen 278 vrijwilligers naar 36 ecologische projecten. De vrijwilligers die met het vliegtuig reisden, verminderden met de co2 taks, die € 2535 opbracht, de impact van hun ecologische voetafdruk.

Tot slot werden er 4 Europese projecten en 9 projecten in België bezocht en beoordeeld.

 

Kijk het volledige jaarverslag in. (PDF)

Fondsenwerving - in cijfers

De fondsen die we de vorige twee jaren konden sparen omdat de projecten buiten Europa niet konden doorgaan, heeft Bouworde in 2022 goed kunnen inzetten. Er werd € 8500 overgezet van vorig jaar. De vrijwilligers zamelden in 2022 tezamen bijna € 35.000 in voor de projecten.

Dankzij de fondsenwervende acties van onze vrijwilligers, bijdrages van inschrijvingen, giften en subsidies, konden projecten in Albanië, Zuid-Afrika, Senegal, Gambia, Marokko en Nepal konden rekenen op financiële steun.

Dat geld werd besteed aan fondsen voor werkmateriaal van projecten. In Senegal en Marokko werd er bijvoorbeeld technisch werkmateriaal aangekocht voor de bouw van gemeenschapscentra, schooltjes en afwateringskanalen. In Gambia werd geïnvesteerd in nieuwe vloeren, deuren en ramen van een kinderopvang.

Opgelet: vrijwilligers gingen in totaal bij 70 projecten aan de slag maar niet alle projecten hebben nood aan extra fondsenwerving.

In Albanië werd er bijvoorbeeld € 6800 besteed aan knutsel en spelmateriaal en babyvoeding voor de kinderen en ook aan werkmateriaal en gereedschap, zoals verf, planken en cement.

In 2021 was er € 19 450 aan fondsen beschikbaar. De grote meerderheid van onze projecten uit 2021 (allen binnen Europa), gaven echter aan geen nood te hebben aan financiële steun. Daar was dan ook enkel de fysieke ondersteuning door onze jongeren van tel.

Daarom werd  8516 overgezet naar te realiseren projecten in 2022€ 5368 werd geïnvesteerd in de algemene werking van de organisatie.

€ 5567 werd in 2021 besteed aan projecten in Marokko, Kroatië en Roemenië.

In Marokko gingen er in 2021 geen vrijwilligers aan de slag maar kon er via de ingezamelde fondsen een nieuw basket/voetbalveld gerealiseerd worden in een kansarm dorp. In Kroatië ging een deel van de fondsen naar noodhulp na de aardbeving van begin 2021 en werd de werking van het buurtcentrum van Gvozd ondersteund. In Roemenië financierden de fondsen de renovatie van een boerderij voor kansarme jongeren.

Een greep uit de realisaties

Zowel in binnen- als buitenland realiseerden Bouwordevrijwilligers heel wat moois, al dan niet met financiële steun vanuit fondsenwerving. Een greep uit de realisaties

Jaarverslag Wereldkaart 2022

In cijfers

Schermafbeelding 2023 08 22 155631

Bouwordefonds

Het Bouwordefonds geeft jongeren die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de kans om aan een gereduceerd tarief deel te nemen aan vrijwilligersreizen. Het fonds bedroeg dankzij de solidariteitsbijdrage die vervat zit in de inschrijvingskost en de opbrengst van de totebagverkoop € 2620. Bouworde vulde het fonds zelf verder aan tot een totaal van  10.000.

In 2022 konden 19 jongeren uit kansarme gezinnen via het fonds op vrijwilligersreis.

Daarnaast konden er nog 62 vrijwilligers bij Bouworde via het European Solidarity Corps deelnemen aan een vrijwilligersreis in Kroatië en België.


Terug naar boven