Bouworde en haar geschiedenis

70 jaar Bouworde in 7 punten

1. Heroïsche & tegendraadse start (1953):

Kort na de oorlog trekken Vlaamse jongeren naar Münster om er Duitse vluchtelingen te helpen. Pater Werenfried van Straaten startte het eerste bouwkamp, niet alleen met katholieke doelen, maar ook met een anticommunistische insteek. In de beginperiode zijn het voornamelijk grote groepen jongeren die via school of jeugdbeweging op bouwkamp gaan.

2. Alternatief voor legerdienst (jaren '60):

In de jaren '60 bloeien de bouwkampen op. Steeds meer jongeren schrijven zich individueel in voor vrijwilligerswerk, vaak als alternatief voor de verplichte legerdienst. Vooral maatschappijkritische jongeren, gekant tegen de consumptiemaatschappij, vinden hun weg naar Bouworde. Bovendien wordt er ook steeds vaker voor langdurig vrijwilligerswerk gekozen.

3. Reizen wordt belangrijker (jaren '70):

De jaren ‘70 betekenen kleinschaligheid bij Bouworde. Individuele jongeren, en niet langer grote groepen, hielpen bij kleinschalige projecten in plaats van grote bouwprojecten. In deze periode wordt ook het reizen zelf belangrijker. Jongeren willen nog steeds anderen helpen, maar ook de reiservaring en bestemming spelen een steeds grotere rol.

4. Girl power (jaren '80):

Raar maar waar: het duurt tot de jaren '80 voordat er evenveel vrouwelijke als mannelijke vrijwilligers deelnemen. Dat terwijl we tegenwoordig meer meisjes bereiken dan jongens.

Laïs Cuypers (35)
GM1900 Arne Van Driessen Gambia (51)

5. Crisisjaren (jaren '90):

De jaren '90 zijn moeilijk voor Bouworde. Na een goede start met veel vrijwilligers richting Oost-Europa na o.a. de val van het IJzeren Gordijn, daalt het aantal vrijwilligers halverwege het decennium. Ook steeds meer subsidies vallen weg en intern loopt het stroef. Even lijkt het doek te vallen over Bouworde.

6. Landelijke jeugdorganisatie (2000):

Bij de eeuwwisseling gooit Bouworde het roer om: ze wordt een onafhankelijke vormingsorganisatie voor jongeren. Het doel van de organisatie wordt expliciet jongeren vormen, via vrijwilligersreizen wereldwijd. Zo laat ze de hulpverleningssector en de Katholieke insteek achter zich. 
Sinds 2003 is Bouworde erkend als landelijke jeugdorganisatie. Het aantal vrijwilligers groeit hierna opnieuw naar een duizendtal jongeren per jaar die zich inzetten in eigen land, Europa, Afrika, Azië & Latijns-Amerika. Vanaf 2010 richt Bouworde zich ook op jongeren vanaf 15 jaar.

7. Corona en heropleving (2020):

Ondanks crisissen zoals de aardbevingen in Nepal (2015), terroristische aanslagen in Sri Lanka (2019) en bedreigingen in Marokko (2019), blijft Bouworde groeien… tot maart 2020.
Door de coronacrisis worden alle buitenlandse reizen (goed voor 90% van de geplande reizen) geannuleerd. Jongeren bleven echter wel massaal actief in eigen land.
De nasleep van de crisis blijft nog enkele jaren voelbaar maar intussen bouwt Bouworde de reizen wereldwijd weer op en zet het koers richting de volgende 70 jaar!

Tijdslijn

 • 6 april 1953 - Oprichting Bouworde vzw
 • Paasvakantie 1953 - Eerste bouwkamp in Münster
 • 1957 - de eerste bouwkampen buiten Duitsland
 • 1958 - het eerste bouwkamp naar een ontwikkelingsland – Zaïre (nu Congo)
 • 31 maart 1958 - Bouworde wordt een aparte vzw, los van Oostpriesterhulp
 • Eind jaren ’60 - trend naar individualisering. Grote homogene groepen maakten plaats voor steeds meer individuele inschrijvingen. 
 • Jaren ’70 - verschuiving naar kleinschaligere projecten
 • Eind jaren ’80 - Er nemen bijna even veel vrouwen als mannen deel
 • Jaren '90 - Bouworde doorgaat een zware crisis
 • 2001 - De doelgroep wordt expliciet beperkt tot jongeren van 18 tot 30 jaar
 • 2001 - Bouworde start naast de “klassieke” bouwkampen ook met het organiseren van “sociale” en “ecologische” bouwkampen.
 • 2002 - Statuutwijziging van hulpverleningsorganisatie naar vormingsorganisatie.
 • 2003 - Bouworde erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging
 • 2010 - Start volledig nieuwe werking voor 15-18-jarigen
 • 2020 - Alle buitenlandse reizen geannuleerd door coronacrisis
 • 2022 - Start nieuwe werking voor 18-25-jarigen

Terug naar boven