Missie & visie

"EEN WIJDE BLIK VERRUIMT HET DENKEN"

Missie & visie

Bouworde streeft naar een wereld waarin de rechten van elk individu gerespecteerd worden. Bouworde vzw wil het blikveld van jongeren verruimen, hen begeleiden in hun ontwikkeling naar kritische wereldburgers en hun zin voor solidariteit bevorderen.

Als vormingsorganisatie geeft Bouworde vzw jongeren de kans om de wereld ánders te leren kennen door zich als vrijwilliger in te zetten op zinvolle sociale, technische of ecologische projecten wereldwijd. De jongeren ontdekken zo andere culturen, leren werken in groep en worden zich via de confrontatie ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. Bovendien wil Bouworde hen de kans geven om, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Sinds 1953!

Geschiedenis

Bouworde vzw ontstond officieel op 6 april 1953. Oprichter pater Werenfried van Straaten (Oostpriesterhulp) trok toen met de eerste 100 Vlaamse jongeren (studenten van Jezuïetencolleges) naar Münster (West-Duitsland) om er tijdens de paasvakantie huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Na de tweede Wereldoorlog waren miljoenen Duitsers immers uit de Oostbloklanden verdreven. Zij leefden in de grootste armoede en woonden in noodbarakken. Zo was het allereerste bouwkamp een feit!

Al gauw nemen ook Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Suriname, Zaïre en Ierland deel aan dit oorspronkelijk Vlaamse initiatief. Zij vormden deelsecretariaten, verenigd in de Internationale Bouworde (IBO). Ook vandaag nog maakt Bouworde Vlaanderen hier deel van uit.

In de beginperiode speelden, naast grote (christelijke) waarden, ook anti-communisme en de strijd voor het katholicisme een grote rol. Bouworde evolueerde echter mee met haar tijd en profileert zich sinds 2002 als onafhankelijk en pluralistisch. Elke vrijwilliger, ongeacht zijn/haar achtergrond, is welkom!

Nog sinds 2002 is Bouworde expliciet een vormingsorganisatie (en geen hulpverleningsorganisatie). Onze organisatie wil het blikveld van jongeren dan ook verruimen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar kritische wereldburgers via de vrijwilligersreizen die we organiseren. Zo willen we ook hun zin voor solidariteit bevorderen.

Vandaag zetten jaarlijks meer dan 1000 jongeren zich via Bouworde in op een van de 70 verschillende projecten in meer dan 30 landen.

Laïs Cuypers (35)

Tijdslijn

 • 6 april 1953 – Oprichting Bouworde vzw
 • Paasvakantie 1953 – Eerste bouwkamp in Münster
 • 1957 – de eerste bouwkampen buiten Duitsland
 • 1958 – het eerste bouwkamp naar een ontwikkelingsland – Zaïre (nu Congo)
 • 31 maart 1958 – Bouworde wordt een aparte vzw, los van Oostpriesterhulp
 • Eind jaren ’60 – trend naar individualisering. Grote homogene groepen maakten plaats voor steeds meer individuele inschrijvingen. 
 • Jaren ’70 – verschuiving naar kleinschaligere projecten
 • Eind jaren ’80 – Er nemen bijna even veel vrouwen als mannen deel
 • 2001 – de doelgroep wordt expliciet beperkt tot jongeren van 18 tot 30 jaar
 • 2001 – Bouworde start naast de “klassieke” bouwkampen ook met het organiseren van “sociale” en “ecologische” bouwkampen.
 • 2002 – Statuutwijziging van hulpverleningsorganisatie naar vormingsorganisatie.
 • 2003 – Bouworde opnieuw erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging
 • 2010 – Start volledig nieuwe werking voor 15-18-jarigen
 • 2022 – Start nieuwe werking voor 18-25-jarigen

Terug naar boven