Missie & visie

"Een wijde blik verruimt het denken"

Missie & visie

Bouworde streeft naar een wereld waarin de rechten van elk individu gerespecteerd worden. Bouworde vzw wil het blikveld van jongeren verruimen, hen begeleiden in hun ontwikkeling naar kritische wereldburgers en hun zin voor solidariteit bevorderen.

Als vormingsorganisatie geeft Bouworde vzw jongeren de kans om de wereld ánders te leren kennen door zich als vrijwilliger in te zetten op zinvolle sociale, technische of ecologische projecten wereldwijd. De jongeren ontdekken zo andere culturen, leren werken in groep en worden zich via de confrontatie ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. Bovendien wil Bouworde hen de kans geven om, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Sinds 1953!

In 1953 stuurt Bouworde voor het eerst jongeren naar Duitsland om te helpen in vluchtelingenkampen. Vandaag, meer dan 70 jaar later, helpen jonge vrijwilligers in zo'n 30 landen wereldwijd!

Hoewel er veel is veranderd, blijft de impact van een bouwkamp nog steeds dezelfde: door je in te zetten voor anderen, samen te werken, en nieuwe mensen en culturen te ontdekken, verruim je je blik op de wereld én jezelf.

Benieuwd? We nemen je in 7 stappen mee doorheen de geschiedenis van onze organisatie

AL2240 Warre Verhaeghe 04

Terug naar boven