Duurzaamheid

Bouworde vzw wil dat de huidige generatie jongeren op vrijwilligersreis kan, zonder dat toekomstige generaties daar de prijs voor moeten betalen.

Daarom zetten we volop in om de duurzaamheid van onze organisatie te vergroten. Dat dat geen loze belofte is, bewijzen we door concrete acties binnen dit thema op te nemen in ons beleidsplan (2022-2025).

Daarbij houden we het duurzaamheidsmodel voor ogen dat rond 5 elementen is opgebouwd: People (mensen), Planet (planeet/milieu), Prosperity (welvaart), Partnership (partnerschap) en Peace (vrede). Een goed evenwicht tussen deze 5 P’s ligt aan de basis van een maatschappelijk verantwoorde manier van werken.

We leggen je graag uit welke concrete acties we binnen elk van deze elementen nemen:

IMG 20190920 WA0006 Gespiegeld

People

Bij het organiseren van onze vrijwilligersreizen hebben we veel aandacht voor (inter)menselijke waarden. De vrijheid, gelijkheid en waardigheid van de lokale bevolking zijn daarbij basisprincipes die we respecteren.

Daarom:

 • Kiezen we onze vrijwilligersprojecten zorgvuldig uit. We gaan steevast voor projecten met een sociale missie die de lokale gemeenschap ten goede komen.
 • Stimuleren we uitwisseling met de lokale bevolking
  • Door vrijwilligers met hen te laten samenwerken op het project
  • Door waar mogelijk te verblijven in gastgezinnen
  • Door te verblijven op het project zelf of in kleinschalige hostels
 • Zorgen we voor een goede voorbereiding zodat onze jongeren met de nodige bagage (basiskennis land, cultuur…) op vrijwilligersreis vertrekken.

Planet

Bouworde tracht op diverse manieren ook ecologisch duurzaam aan de slag te gaan en waar mogelijk klimaatverandering mee te bestrijden.

Hoe?

 • We steunen wereldwijd zo’n  30 ecologische vrijwilligersprojecten
  • Indonesië – Bouw van een educatief centrum (in Bamboe) voor natuurbehoud en afvalbeheer
  • Estland &  Polen – onderhoud diverse natuurparken
  • IJsland – herbeplantingsproject om bodemerosie tegen te gaan
  • Oostenrijk – Ombouwen van een oude molen tot een natuurcentrum
 • We trachten de impact van de CO2-uitstoot te minimaliseren door:
  • Naar buurlanden steeds met de trein of bus te reizen
  • Een ecotaks te heffen van 5€/10€ (binnen/buiten Europa) op elke vliegreis.
   • Met deze taks werd in het verleden een stuk grond in Ecuador bebost door vrijwilligers
   • Bouworde kocht in 2019 in Wallonië een stuk grond in samenwerking met Natagora. Dit gebied groeit nu uit tot oerbos
   • In 2024 plant Bouworde een tweede stuk grond in Wallonië aan te kopen
  • Deelnemers aan te moedigen om hun vliegreis 100% CO2 neutraal te maken (via gespecialiseerde sites als www.treecological.be)
  • De CO²-uitstoot van de  vliegreis van een personeelslid wordt 100% gecompenseerd
  • Steeds vaker een alternatief vervoersmiddel aan te bieden, naar Italië en Tsjechië bijvoorbeeld.
  • Lokaal steeds voor kleinschalig (openbaar) vervoer te kiezen (nooit een binnenlandse vlucht)
  • Steeds te reizen in kleine groepen
 • We ondersteunen campagnes als Sign for my future en Youthforclimate
 • We maken vrijwilligers bewust rond het thema via de workshops Duurzaam reizen en Zero waste
 • We sensibiliseren deelnemers rond waterverbruik op bouwkamp en de keuze voor duurzame wasproducten
 • Bouworde maakt ook ecologische keuzes op kantoor en in het personeelsbeleid
  • Zo veel mogelijk Fairtrade of bio op kantoor (thee, koffie, fruitsap, …) en tijdens preparees en workshops
  • Gebruik van ecologische producten (zeep, toiletpapier…)
  • Zo vaak mogelijk drukken op gerecycleerd papier en/of papier met FSC label
  • We bieden enkel vegetarische/lokale maaltijden aan tijdens vormingen
  • Bouworde stimuleert de eigen medewerkers om zowel voor woon-werkverkeer als andere werk gerelateerde verplaatsingen het openbaar vervoer te gebruiken of de fiets, via terugbetalingen woon-werk-verkeer en fietsvergoeding
  • Er wordt zo weinig mogelijk geprint (+ zwart/wit en dubbelzijdig)
 • We hebben een duurzaamheidsverantwoordelijke die bewaakt dat Bouworde voor duurzame opties kiest en die nieuwe mogelijkheden onderzoekt

Prosperity

Via de vrijwilligersreizen die we organiseren willen we ook bijdragen aan de welvaart van een gemeenschap/land.

We ondersteunen bewust de lokale economie door

 • steeds met lokale werkmensen, lokale koks, hosts… samen te werken
 • (bouw)materialen steeds in het land zelf aan te kopen
 • in kleinschalige restaurants te eten of kleinschalige logies te promoten

Partnership

In het streven naar een duurzamere organisatie, probeert Bouworde ook een duurzame band uit te bouwen met de (buitenlandse) partners met wie bouwkampen georganiseerd worden.

 • We zijn kritisch in het opstellen en onderhouden van samenwerkingsverbanden die we hebben met projecten in het buitenland.
  • Projecten worden vooraf steeds geprospecteerd en geëvalueerd
  • Ze worden zorgvuldig gekozen op basis van hun maatschappelijk doel en relevantie
  • Projecten worden na elk kampseizoen geëvalueerd
 • We streven naar duurzame, langdurige partnerschappen
  • Er wordt meerdere jaren in eenzelfde regio gewerkt
  • We werken samen met lokale en kleinschalige organisaties
 •  We zijn bovendien waakzaam voor “voluntoerisme” en maken ook deelnemers hiervan bewust via o.a. voorbereidingsmomenten.

Peace

We willen het blikveld van jongeren verruimen door hen via vrijwilligerswerk te laten kennismaken met maatschappelijke problemen als kansarmoede en sociale ongelijkheid. We hopen hen zo te laten uitgroeien tot solidaire, kritische wereldburgers. Wereldburgers die meebouwen aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappij, vrij van angst en geweld.

Bouworde en de SDG's

Met een evenwichtig duurzaamheidsmodel (5P's) voor ogen, onderschrijft Bouworde ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN.

De SDG's volgden in 2015 de millenniumdoelstellingen op. Ze bestaan uit 17 universele doelstellingen om enerzijds armoede de wereld uit te helpen en anderzijds de planeet terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen. De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap (5 P's). Ze zijn universeel: alle landen moeten samenwerken om van onze planeet een rechtvaardige en duurzame wereld te maken. 

Ook Bouworde vzw zet zich in om de SDG's te behalen tegen 2030.

Hoe? Door samen te werken met meer dan 70 projecten wereldwijd die elk aan een of meerdere SDG's werken.

Benieuwd? Hieronder vind je een overzicht van de SDG's en een selectie van partnerprojecten die zich ervoor inzetten.

 

(De projecten moeten na de lancering nog aan de SDG's worden toegevoegd.)

SDG Icon NL RGB 01

SDG Icon NL RGB 02

SDG Icon NL RGB 03

SDG Icon NL RGB 04

SDG Icon NL RGB 05

SDG Icon NL RGB 06

SDG Icon NL RGB 07

SDG Icon NL RGB 08

SDG Icon NL RGB 09

SDG Icon NL RGB 10

SDG Icon NL RGB 11

SDG Icon NL RGB 12

SDG Icon NL RGB 13

SDG Icon NL RGB 14

SDG Icon NL RGB 15

SDG Icon NL RGB 16

SDG Icon NL RGB 17


Terug naar boven