Privacyverklaring

Bouworde vzw hecht belang aan jouw privacy. Via deze verklaring willen we je duidelijk informeren over welke gegevens we verzamelen en wat ermee gebeurt. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Wie is er verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bouworde vzw (vereniging zonder winstoogmerk)
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
BE 0407.593.703 
info@bouworde.be 
016/25.91.44

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt omwille van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om je vrijwilligersreis te regelen en om contact met je te kunnen nemen

In de eerste plaats verzamelen we een aantal persoonlijke gegevens om jouw vrijwilligersreis te regelen. Zo hebben we je naam en geboortedatum nodig om je vliegticket te boeken, een verzekering af te sluiten, een hostel te reserveren, … 
Daarnaast gebruiken we jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren, bv. om je net voor vertrek de e-tickets te kunnen doormailen.
Tot slot bezorgen we je gegevens ook aan je medekampgenoten zodat jullie je vrijwilligersreis gepast kunnen voorbereiden. 

Vitaal belang

Bepaalde gegevens (noodcontact, medische gegevens bv.) verzamelen we en delen we met onze projecten en/of begeleiders om jouw veiligheid te kunnen garanderen tijdens je vrijwilligersreis.

Voor de overheid

Bouworde vzw is als landelijke jeugdvereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Jouw gegevens zijn noodzakelijk om over onze werking te kunnen rapporteren naar deze subsidieverstrekker. Daartoe zijn we wettelijk verplicht.

Om onze dienstverlening te optimaliseren

We streven ernaar om onze website en onze nieuwsbrief zo relevant mogelijk te maken voor je. Daarom analyseren we hoe je deze media gebruikt.

3. Welke gegevens verzamelen we en hoe?

Om bovenstaande doelstellingen te behalen kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

Persoonlijke gegevens die je ons bezorgt

Wie zich aanmeldt voor een vrijwilligersreis, creëert een account op de Bouwordewebsite. Via je registratie bezorg je ons een aantal persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, noodcontactgegevens, geslacht, nationaliteit, dieet, …). 
Nadat je aangemeld bent voor een vrijwilligersreis kunnen we ook om bijkomende informatie vragen (zoals bv. paspoortnummer, maar ook medische gegevens).
Daarnaast verzamelen we ook persoonlijke informatie (je naam en/of mailadres bv.) als je ons contacteert (via e-mail, sociale media, …).

Cookies - Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van je bezoek aan onze website en wanneer je onze nieuwsbrief leest

De Bouwordewebsite maakt gebruik van google analytics en verzamelt zo gegevens van niet-persoonlijke aard (zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, locatie, …) Zo kunnen we onze website steeds optimaliseren. Als je onze nieuwsbrief leest, houden we automatisch bij wanneer en hoe vaak je deze leest en of je op een ingesloten link klikt. We sturen je enkel nieuwsbrieven indien je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven en geven je steeds de mogelijkheid uit te schrijven of voorkeuren aan te passen. Daarnaast worden er op de website nog cookies gebruikt die de algemene werking verzekeren.

Gegevens via Sociale media

Foto’s die openbaar gepost worden met #Bouworde op Instagram, komen automatisch op onze website terecht met vermelding van jouw Instagram gebruikersnaam. Als Instagramgebruiker kies je er zelf al dan niet voor om je foto’s openbaar te maken en al dan niet de bijhorende # te gebruiken.

Via zogenaamde ‘like-buttons’ op onze website, maken sociale media zoals Facebook en Instagram overigens gebruik van je gegevens. Bouworde heeft hier geen controle over. Wij raden je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten kunnen er sfeerbeelden gemaakt worden. Deze kunnen door ons gebruikt worden voor rapportering, promo, … Je hebt steeds het recht je hiertegen te verzetten.
Zeer gerichte beelden waarop je duidelijk herkenbaar in beeld bent, worden enkel door ons gebruikt met jouw uitdrukkelijke toestemming. 

We gebruiken bovenstaande gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en/of waarvoor je zelf toestemming hebt gegeven via sociale media. 

4. Met wie delen we deze info?

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Partners betrokken bij jouw vrijwilligersreis

We delen je gegevens enkel indien noodzakelijk met onze partners die betrokken zijn bij de organisatie van je vrijwilligersreis. Bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen en de verzekeraar. Daarnaast krijgen ook onze projecten en de collega’s van Internationale Bouworde de nodige info (bv. gsm-nummer, e-mailadres). Zo kunnen ze je contacteren indien nodig (om je op te halen op de luchthaven bv.). 

Medekampgenoten en kampbegeleiders

Medische gegevens worden gedeeld met de kampbegeleiders die jouw vrijwilligersreis begeleiden. Na afloop van de vrijwilligersreis wordt deze info vernietigd.
Jouw naam, adres, geboortedatum, gsm-nr en e-mailadres worden vooraf ook gedeeld met je medekampgenoten. Dat stelt jullie in staat om elkaar vooraf te contacteren, praktische afspraken te maken, aan fondsenwerving te doen, …

Leveranciers en dienstverleners

Bouworde doet voor een aantal zaken beroep op externe bedrijven; bv. boekhoudkantoor, websitebeheerder, … Zij krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens en info als dat nodig is om hun opdracht uit te voeren.

De overheid en andere autoriteiten 

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen we bepaalde info delen met deze instanties. In onze rapportering naar de Vlaamse overheid zorgen we waar mogelijk voor het anonimiseren van de gegevens.

Sociale media

Het is mogelijk om bepaalde pagina’s van onze website te delen via sociale netwerken als Facebook, Instagram, ... Deze functie wordt uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Bouworde heeft hier geen controle over. Wij raden je dan ook aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Bouworde sluit met haar partners overeenkomsten af om het gebruik van jouw gegevens te beperken en je privacy te garanderen en/of gaat na dat zij de privacywetgeving naleven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij we hiervoor jouw specifieke toestemming hebben (uitgezonderd vliegtickets).

5. Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Bouworde vzw heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.
We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven of zolang dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we ze of we maken ze anoniem zodat ze niet meer aan jou gekoppeld kunnen worden.

6. Hoe kan je je gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan op elk moment je gegevens inkijken, foutieve of onvolledige info laten verbeteren of laten verwijderen. Sommige gegevens kan je zelf aanvullen of aanpassen via je Bouworde-account op onze website. Daarnaast kan je ons hiervoor steeds ook rechtstreeks contacteren (zie punt 1.)
Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. 
Om je rechten uit te oefenen moeten we wel eerst je identiteit kunnen controleren. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je om ons te contacteren. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit.

 

De laatste wijziging van deze privacyverklaring dateert van 22/05/2018. Van tijd tot tijd zal deze verklaring aangepast of gewijzigd worden. We brengen je hiervan steeds op de hoogte via een publicatie op onze website.


Terug naar boven