Realisaties

Jaarverslag 2023

In 2023 blies Bouworde vzw 70 kaarsjes uit! Vieren deden we met een feestelijke receptie. Afgelopen jubileumjaar steeg het deelnemersaantal verder en waren er amper nog corona-gerelateerde reisbeperkingen. Stilaan recupereert onze organisatie van de terugslag die de pandemie de voorbije jaren veroorzaakte.

Van de 134 aangeboden vrijwilligersreizen konden er 92 doorgaan in 27 verschillende landen. In totaal gingen 797 jongeren als vrijwilliger aan de slag op 60 diverse projecten. Dat is een mooie stijging van bijna 22% t.o.v. 2022. Bovendien beoordeelden deelnemers hun vrijwilligersreis in 2023 opnieuw met een gemiddelde tevredenheidsscore van 9/10. Zo wist Bouworde er een geslaagd seizoen van te maken.

Tijdens 33 preparees en 13 workshops, waarvan de overgrote meerderheid opnieuw in real life door konden gaan, werden de deelnemers voorbereid op hun vrijwilligersreis. Bouworde leidde 82 begeleiders op. Dat zijn er heel wat meer dan in 2022, o.a. doordat er extra begeleiders nodig zijn binnen de werking voor 18 tot 25-jarigen (nieuw sinds 2022).

Bouworde engageerde zich in 2023 verder voor duurzaamheid. Er gingen 237 jongeren aan de slag op 25 ecologische projecten. De vrijwilligers die met het vliegtuig reisden, verminderden met de CO2-taks, die € 4190 opbracht, de impact van hun ecologische voetafdruk.

Tot slot werden nieuwe projecten in Letland en Litouwen bezocht en beoordeeld en deed Bouworde ook in eigen land 4 prospecties bij nieuwe projecten.

Lees hier het volledige jaarverslag

Overzicht Jaarverslag 2023

Fondsenwerving - in cijfers

Via fondsenwervingsacties en giften wisten vrijwilligers ruim € 50 300 in te zamelen. Aangevuld met de bijdrage die vervat zit in de kampprijs, subsidies via steden en gemeenten en een overdracht van overgebleven fondsen uit 2022, was er in totaal liefst € 97 194 aan fondsen beschikbaar.

Jaarverslag 2023 Visuals Fondsen

Het budget werd besteed aan de aankoop van werkmateriaal, financiering van lokale werklieden en transport van materiaal en in minder mate aan de aankoop van educatief- of spelmateriaal op projecten die hier nood aan hebben. Zo kon er weer heel wat moois gerealiseerd worden op tal van projecten.

Lees hier het volledige jaarverslag met een uitgebreider overzicht van de realisaties.

Realisaties 2023

Een greep uit de realisaties

Zowel in binnen- als buitenland realiseerden Bouwordevrijwilligers heel wat moois, al dan niet met financiële steun vanuit fondsenwerving. Een greep uit de realisaties:

Realisaties Wereldkaart 2023

Kansengroepen & het Bouwordefonds

Via de solidariteitsbijdrage die vervat zit in de inschrijvingskost bevatte het Bouwordefonds € 2780. Bouworde vzw vulde het fonds zelf verder aan tot een totaal van € 10 000.

Via het fonds konden in 2023 21 jongeren uit kansarme gezinnen aan gereduceerd tarief deelnemen aan een buitenlandse vrijwilligersreis.

Daarnaast deed Bouworde diverse projectaanvragen bij het European Solidarity Corps en konden er zo  bijkomend 22 kansarme jongeren op vrijwilligersreis naar Kroatië, 8 naar Portugal, 3 naar Polen en 3 naar Italië.

In totaal kregen zo 57 kansarme jongeren de kans om deel te nemen.


Terug naar boven